NIEUWS

Pasman

Verhuizing Pasman Integraal Vastgoedonderhoud

maandag, 21 september, 2020

Door de verdere groei van onze bedrijfsactiviteiten gaan wij verhuizen naar het naastgelegen (grotere) bedrijfspand.
Vanaf maandag 21 september 2020 is dit ons nieuwe onderkomen en verwelkomen wij u daar graag.

Nieuw adres:
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud
Harteveltweg 2e
2314 XX Leiden
071-5131424

Pasman

Nieuwe calculator/werkvoorbereider Gwen Luttik

donderdag, 27 augustus, 2020

Door de groei en uitbreiding werkzaamheden van onze organisatie is vanaf 1 september 2020 Gwen Luttik in dienst getreden als nieuwe calculator/werkvoorbereider. Gwen heeft al geruime tijd ervaring in onze branche en wij zijn blij dat zij ons team komt versterken.
Willem van der Plas

NIEUWE PROJECTLEIDER WILLEM VAN DER PLAS

maandag, 4 mei, 2020

Vanaf 1 april 2020 is ons team versterkt met een nieuwe projectleider, te weten Willem van der Plas. Willem heeft jaren als meewerkend teamleider binnen onze organisatie gewerkt en heeft nu de stap gemaakt naar de functie als projectleider.

 

Naam: Willem van der Plas
Functie: Projectleider

Tel: 085-4862310
Email:     willem.vanderplas@pasman.nl

 

Coronamaatregelen Pasman

Maatregelen omtrent het coronavirus

Betreft
Coronavirus

Omtrent het coronavirus hebben wij de volgende richtlijnen voor onze organisatie opgesteld:

Hygiënevoorschriften
Alle medewerkers van Pasman Integraal Vastgoedonderhoud dienen de richtlijnen en adviezen van het RIVM met betrekking tot hygiënevoorschriften te volgen. Deze voorschriften gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken:

– Was je handen regelmatig
– Houdt waar mogelijk een gepaste afstand tussen elkaar (1,5 meter)
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Geen handen schudden
– Vermijd contact met mensen met luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid, e.d.)

Thuiswerken
De medewerkers van Pasman Integraal Vastgoedonderhoud die de mogelijkheid hebben om thuis te werken worden geacht dit zoveel als mogelijk te doen. Hiervoor zijn voldoende ICT-maatregelen genomen.

Voldoende afstand bewaren
De medewerkers van Pasman Integraal Vastgoedonderhoud zijn opgeroepen de minimale afstand van 1,5 meter tussen collega’s en/of bewoners in acht te nemen. Hierbij is aangegeven om gefaseerd pauze te nemen, in kleine groepjes in de keet te eten, waarbij sprake is van genoemde afstand.

Omschrijving werkzaamheden op de werkvloer
In de bewonersbrieven is onderstaande passage toegevoegd om de bewoners zoveel als mogelijk te informeren hoe onze medewerkers de werkzaamheden dienen uit te voeren in deze tijd:

Wat kunnen wij nog wel uitvoeren?

• Alle werkzaamheden die aan de buitenzijde van uw woning staan gepland worden gewoon uitgevoerd. We staan dan niet direct in contact met u en er is een veilige afstand die door het RIVM wordt geadviseerd.

Wat kunnen wij momenteel niet uitvoeren?

• Stel dat wij bij u de sponningen komen schilderen, dan moeten daarvoor de ramen en deuren worden geopend. Over het algemeen past dit prima binnen het protocol van het RIVM. Als het echt niet mogelijk is om tussen u en onze medewerkers 1,5 meter afstand te bewaren dan zullen we de sponningen niet schilderen. Deze zullen wij in overleg met u op een later tijdstip uitvoeren.

Wat kunt u doen?
• Heeft u een vraag of iets te melden? Probeer dit dan zoveel mogelijk telefonisch of er mail te doen.
• Mijd contact met ons personeel op locatie zo veel als mogelijk als dit niet noodzakelijk is.
• Volg de richtlijnen die zijn gegeven vanuit het RIVM. Meer informatie vindt u op www.rivm.nl

Medewerkers Pasman:
• Onze medewerkers zijn geïnstrueerd hoe te handelen rondom het Coronavirus. Mocht een medewerker verschijnselen rond het virus vertonen dan zal deze niet op het werk worden toegelaten.
• Onze medewerkers maken gefaseerd gebruik van de keetwagens zodat men de 1,5 meter afstand kan blijven hanteren

Directie,
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud B.V.

Download deze poster

Corona Poster

Opendag Rijnmond College

Open dag op het Rijnmond College

vrijdag, 29 maart, 2019

Op zaterdag 19 januari jl. was er de Open Dag op het Rijnmond College te Katwijk, de voormalige LTS of nog langer terug Ambachtsschool.

Het is in zijn algemeenheid bekend dat er steeds minder jongeren kiezen voor een technische vakopleiding, dit is iets wat wij als Pasman de laatste jaren ook ervaren door steeds minder instroom van jonge mensen in de branche. Pasman heeft op de Open Dag een stand bemand om te kijken of we als organisatie iets bij konden dragen in het enthousiasmeren van jonge mensen en hun ouders om te kiezen voor een technisch vak, en schilderen in het bijzonder. De stand werd bemand door onze directeur en oud leerling van deze school Jan de Niet en Luc Guijt, ook oud leerling van de school en inmiddels een volwaardig schilder binnen ons bedrijf, en dit naar volle tevredenheid van ons en hemzelf.

Zoals gezegd was het idee om samen met de school te vertellen wat de mogelijkheden zijn in het kader van interne vakopleidingen, doorgroeimogelijkheden en een baangarantie met goede salariëring en arbeidsvoorwaarden in techniek. Om in Jan zijn woorden te spreken: “Technische vakken moeten weer “Sexy” worden en men moet er weer met trots over kunnen praten als men voor een technische opleiding kiest. Daarnaast moet Katwijk weer het Schilders bolwerk van weleer worden”.

Jan en Luc vonden deze dag erg leuk om te doen en kregen veel positieve respons op hun aanwezigheid en bijdrage. Een direct positief gevolg is dat we na deze Open Dag in gesprek zijn geraakt met 3 leerlingen waarvan er inmiddels 2 hebben besloten om hun vakopleiding binnen Pasman te gaan volgen!

Opendag Rijnmond College 

Dashboard Havensteder zorgt voor inzicht

donderdag, 14 maart, 2019

“Er zijn drie zaken die ik graag die ik graag terug wil zien op één dashboard voor alle 6 de gevelpartners waar we mee samenwerken”

 1. Het bewijs dat de gevelpartners van Havensteder voldoen aan de afspraken op het gebied van het kwaliteitsniveau die we hebben gemaakt in het contract
 2. Een inzicht in de onderhoudskosten voor alle complexen voor de komende 5 jaar
 3. Een beeld van de actuele kwaliteit van de complexen “

Dat was de vraag en de ambitie die Henk Hartman, teamleider inkoop en contractmanagement van Havensteder uitsprak eind 2017.

Met dat doel voor ogen is gestart met het ontwikkelen van een dashboard voor Havensteder. Geen makkelijke opgave omdat een dergelijk dashboard waarbij 6 partijen gezamenlijk dergelijke informatie tonen nog niet bestaat.

Nu een kleine anderhalf jaar later is het dashboard gereed en operationeel. Gedurende het traject is er zelfs functionaliteit toegevoegd waardoor er nu nog meer informatie op het dashboard getoond wordt. In grote lijnen werkt het systeem als volgt.

 • Er zijn diverse maatwerk apps gemaakt waarmee de bedrijven op een uniforme manier zaken vastleggen.
  • Verf technische keuringen (0-meting, aanvangsmeting, eindkeuring)
  • Procesmeting (controle of alle werkzaamheden juist worden uitgevoerd)
  • Proces verbaal van oplevering
 • Er is een vast format gemaakt waarop de meerjarenplannen worden ingevoerd

De resultaten van deze ingestuurde formulieren worden realtime getoond op het dashboard waardoor Havensteder steeds inzicht heeft in de stand en resultaten van de samenwerking

 

Op het dashboard zelf kan met handige filters worden doorgeklikt naar onderliggende informatie.

 

Ook de rapporten zelf zijn in PDF of in Excel te downloaden

 

In diverse sessies en trainingen is de werking van het dashboard toegelicht. Mede hierdoor wordt het systeem breed gedragen en gebruikt.

Nieuwe collega Paul Oerlemans

woensdag, 16 november, 2016

Sinds afgelopen september is ons team versterkt met een ervaren projectleider.

Paul Oerlemans is afkomstig van een ander vastgoed onderhoudsbedrijf en heeft 15 jaar ervaring in de branche. Binnen Pasman zal hij onder andere de RGS werken gaan opnemen, scenario’s gaan maken en deze werken gaan begeleiden in de uitvoering.

 

 

Digitaal Werken voor houtrot registratie

dinsdag, 15 november, 2016

Pasman gaat steeds meer digitaal werken. Recent is het gehele proces rondom houtrot registratie geautomatiseerd met Moreapp. Op veel projecten komt houtrot voor. De klant vraagt ons dit aanwezige houtrot te herstellen. Hier gaan veel kosten mee gemoeid dus het vraagt veel van onze timmerlieden om dit goed te registreren en van onze projectleiders om dit weer te vertalen naar de opdrachtgever.

Tot nu toe ging dit hele proces grotendeels op papier en koste het veel tijd om al deze registraties te verwerken. Sinds kort doen we dit met Moreapp. Als er houtrot aanwezig is worden alle reparaties vastgelegd in een app. Alle resultaten worden automatisch doorgestuurd en verwerkt in speciaal hiervoor ontwikkelde software. De projectleider ziet nu met een druk op de knop het uitgevoerde werk en kan dit direct presenteren aan de klant of bijsturen als dit nodig is! Hiermee wordt een grote efficiencyslag gemaakt binnen onze organisatie.

 

 

Pasman geselecteerd voor langjarige RGS samenwerking Ipse de Bruggen

dinsdag, 7 juni, 2016

Na een uitgebreid selectietraject is Pasman Integraal Vastgoedonderhoud geselecteerd om RGS werkzaamheden uit te voeren voor Ipse de Bruggen, een organisatie die dagbesteding en zorg biedt aan meervoudig gehandicapten.

De aanvraag betrof het uitwerken van een RGS-plan voor 16 panden van Ipse de Bruggen in Waddinxveen. Daarnaast werd er gevraagd om een plan van aanpak voor de communicatie, relevante referenties en een concrete doelstelling op het gebied van Social return.

Pasman is overall als beste uit deze selectie gekomen en is hiermee geselecteerd als partner om de komende jaren op de RGS wijze onderhoud te plegen voor Ipse de Bruggen.

 

Meer weten over Resultaatgericht Samenwerken?

Lees Meer over RGS

 

VCA keuring

woensdag, 16 maart, 2016

Pasman hecht veel waarde aan veilig, gezond en milieuvriendelijk werken. De VCA- certificering is hierbij een belangrijk middel. Afgelopen week heeft KIWA de jaarlijkse audit uitgevoerd om te toetsen of we nog voldoen aan de eisen die aan het VCA-certificaat worden gesteld.

De audit is goed verlopen. Pasman voldoet nog steeds aan alle gestelde eisen. Een VCA audit is geen verplicht nummer. We merken ieder jaar dat de audits nieuwe inzichten en ideeën opleveren om zaken nog verder te verbeteren.