MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS

 

Betreft
Coronavirus

Omtrent het coronavirus hebben wij de volgende richtlijnen voor onze organisatie opgesteld:

Hygiënevoorschriften
Alle medewerkers van Pasman Integraal Vastgoedonderhoud dienen de richtlijnen en adviezen van het RIVM met betrekking tot hygiënevoorschriften te volgen. Deze voorschriften gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken:

– Was je handen regelmatig
– Houdt waar mogelijk een gepaste afstand tussen elkaar (1,5 meter)
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Geen handen schudden
– Vermijd contact met mensen met luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid, e.d.)

Thuiswerken
De medewerkers van Pasman Integraal Vastgoedonderhoud die de mogelijkheid hebben om thuis te werken worden geacht dit zoveel als mogelijk te doen. Hiervoor zijn voldoende ICT-maatregelen genomen.

Voldoende afstand bewaren
De medewerkers van Pasman Integraal Vastgoedonderhoud zijn opgeroepen de minimale afstand van 1,5 meter tussen collega’s en/of bewoners in acht te nemen. Hierbij is aangegeven om gefaseerd pauze te nemen, in kleine groepjes in de keet te eten, waarbij sprake is van genoemde afstand.

Omschrijving werkzaamheden op de werkvloer
In de bewonersbrieven is onderstaande passage toegevoegd om de bewoners zoveel als mogelijk te informeren hoe onze medewerkers de werkzaamheden dienen uit te voeren in deze tijd:

Wat kunnen wij nog wel uitvoeren?

• Alle werkzaamheden die aan de buitenzijde van uw woning staan gepland worden gewoon uitgevoerd. We staan dan niet direct in contact met u en er is een veilige afstand die door het RIVM wordt geadviseerd.

Wat kunnen wij momenteel niet uitvoeren?

• Stel dat wij bij u de sponningen komen schilderen, dan moeten daarvoor de ramen en deuren worden geopend. Over het algemeen past dit prima binnen het protocol van het RIVM. Als het echt niet mogelijk is om tussen u en onze medewerkers 1,5 meter afstand te bewaren dan zullen we de sponningen niet schilderen. Deze zullen wij in overleg met u op een later tijdstip uitvoeren.

Wat kunt u doen?
• Heeft u een vraag of iets te melden? Probeer dit dan zoveel mogelijk telefonisch of er mail te doen.
• Mijd contact met ons personeel op locatie zo veel als mogelijk als dit niet noodzakelijk is.
• Volg de richtlijnen die zijn gegeven vanuit het RIVM. Meer informatie vindt u op www.rivm.nl

Medewerkers Pasman:
• Onze medewerkers zijn geïnstrueerd hoe te handelen rondom het Coronavirus. Mocht een medewerker verschijnselen rond het virus vertonen dan zal deze niet op het werk worden toegelaten.
• Onze medewerkers maken gefaseerd gebruik van de keetwagens zodat men de 1,5 meter afstand kan blijven hanteren

Directie,
Pasman Integraal Vastgoedonderhoud B.V.

Download deze poster

Scroll naar boven