Energetische verbeteringen

Onze strategie voor energetische verbetering

Energetisch verbeteren van gebouwen wordt een steeds belangrijker onderwerp. De overheid stimuleert of verplicht woningeigenaren om deze prestaties aantoonbaar te verbeteren. Daarnaast tonen de sterk stijgende brandstofkosten aan dat het verbeteren van de energieprestatie een vereiste is om de kosten voor bewoners/ huurders betaalbaar te houden.


Het aantoonbaar en op een verantwoorde wijze energetisch verbeteren van woningen is echter niet eenvoudig. Het vraagt om specifieke kennis en kunde om allereerst een goed onderbouwd plan te maken voor de verduurzaming en daarnaast de juiste competenties om dergelijke, vaak omvangrijke projecten, in de uitvoering met het juiste eindresultaat en een goede bewonerstevredenheid uit te voeren.

De Pasman aanpak

Veel van onze opdrachtgevers weten ons inmiddels naast het planmatig onderhoud ook te vinden voor het verbeteren van de energieprestatie van hun woningen.

Soms betreft het aanvullende zaken op het planmatig onderhoud zoals het direct plaatsen van isolerende beglazing of aanbrengen van (spouw)isolatie maar inmiddels hebben we ook ruime ervaring opgedaan met volledige energetische projecten.

Vanuit deze projecten heeft Pasman een duidelijke eigen aanpak ontwikkeld om woningen te verduurzamen:

1. Duidelijke vraagspecificatie en bepalen ambitieniveau

– Samen met de opdrachtgever brengen we het ambitieniveau in kaart.

– Welke warmtevraag/ aanbod verwachten we voor de betreffende woningen.

2. In beeld brengen van de huidige energieprestatie

– We zien vaak dat de huidige prestatie nog niet goed in beeld is.

– We brengen samen met een erkend EPA-adviseur een aantal representatieve woningen volledig in kaart waardoor de huidige situatie goed in beeld is conform de meest actuele systematiek.

– We voeren een technische schouw uit op het complex om een goed beeld te krijgen van de technische staat van het gebouw.

– Hierdoor is er een goede uitgangssituatie voor het bepalen van de mogelijke scenario’s.

3. In beeld brengen klachtenpatroon en bewonerswensen

– Uit ervaring weten we dat het van groot belang is om vroeg in het proces eventuele bestaande klachten of bewonerswensen in beeld te brengen om de participatie van de bewoners te vergroten en uiteindelijk tot een resultaat te komen waardoor het ook door de bewoners wordt gedragen.

4. Bepalen van de mogelijke activiteiten/ maatregelen

– Op basis van de technische en energetische opnames, de vraagspecificatie van de opdrachtgever en de bewonerswensen worden er een aantal mogelijke activiteiten bepaald die toegepast kunnen worden om de energieprestatie te verbeteren.

– Als deze maatregelen bekend zijn kunnen er voor het betreffende complex één of meerdere scenario’s berekend worden.

5. Raming scenario’s

– Op basis van de bepaalde maatregelen wordt er een reële raming gemaakt van de kosten.

– De raming wordt doorgenomen met de opdrachtgever waarbij gezamenlijk wordt bepaald welk scenario of welke scenario’s worden uitgewerkt tot een aanbieding.

6. Opstellen offerte

– Als de raming akkoord is bevonden gaan we de offerte definitief opstellen. We doen dit altijd in nauwe samenwerking met onze vaste ketenpartners om in de uitvoering niet tot verassingen te komen.

7. Doornemen offerte en opdracht

– Uiteraard bespreken we de offerte gezamenlijk geheel inhoudelijk door. Indien nodig passen we zaken aan. Indien gewenst kan in deze fase de offerte worden getoetst door een kostendeskundige zodat u als opdrachtgever het vertrouwen heeft dat er marktconforme prijzen zijn toegepast.

8. Werkvoorbereiding, planning

– Indien we opdracht hebben stellen we samen met onze ketenpartners een gedetailleerde uitvoeringsplanning op.

– In deze fase wordt ook de bewonerscommunicatie opgesteld om de bewoners zo duidelijk mogelijk te informeren over de werkzaamheden.

– Ook worden relevante vergunningen geregeld.

– Werkvoorbereiding, planning.

9. Uitvoering

– Onder begeleiding van onze projectleider en uitvoerder worden de werkzaamheden uitgevoerd.

– De combinatie van de dagelijkse aansturing van onze uitvoerder in combinatie met de periodieke bouwvergaderingen met alle deelnemende partners zorgen voor een goedlopende uitvoering.

– Middels P.M.U’s (procesmetingen uitvoering) controleren we gedurende het werk de geleverde kwaliteit.

10. Oplevering en evaluatie

– Indien (een deel van) het werk gereed is leveren we eerst intern op om eventuele voorkomende onvolkomenheden in beeld te brengen en op te lossen.

– Aansluitend leveren we het werk aan de opdrachtgever op.

Indien u geïnteresseerd bent in onze aanpak maken we graag een afspraak met u om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Scroll naar boven