DUURZAAM GOED

Deze term is tweeledig. Enerzijds is wat wij als Pasman Integraal Vastgoedonderhoud voor u kunnen betekenen: langjarig en duurzaam onderhoud. Anderzijds zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waardoor een deel van onze inspanning wordt aangewend voor ondersteuning van sportinstellingen en maatschappelijk georiënteerde organisaties.

Tevens vinden wij in het kader van MVO het een toegevoegde waarde om met eigen en goed opgeleide vakmensen te werken. Ook hebben wij gecertificeerde leermeesters in dienst die onze jonge medewerkers begeleiden om zich verder te ontwikkelen.

Verder besteden wij de nodige aandacht aan het reduceren van de CO-2 uitstoot van ons wagenpark door middel van het inzetten van bedrijfsauto’s welke op groen aardgas rijden.

Een heel belangrijk aspect in het duurzaam ondernemen is dat onze vakmensen zijn gehuisvest in de regio’s alwaar wij opereren. Ons bedrijf is gevestigd in Leiden, maar onze uitvoerende teams opereren direct vanuit de verschillende regionale gebieden. Er is hierdoor dus geen sprake van overbodige reisafstanden.