CERTIFICERINGEN

VGO-Keur

VGO-keur staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Door de basis waarop u samenwerkt te veranderen en strategisch vastgoedbeheer ook als onderhouds- of renovatiebedrijf te beheersen, kunt u de gebouwen beter renoveren en onderhouden. Deze kennisbundeling, die plaatsvindt in een partnership tussen verantwoordelijke partijen, geeft een beter resultaat voor alle partijen. 

VCA

Veilig, gezond en milieuvriendelijk werken wordt binnen Pasman als het meest belangrijke onderwerp beschouwd en krijgt daarom de grootste aandacht. Om dit in de praktijk waar te maken hebben we het VCA- certificaat behaald. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

De VCA- certificering houdt ons scherp op onze ambitie. Vanuit de jaarlijkse audits krijgen we vaak praktische tips om ons beleid op het gebied van veilig, gezond en milieuvriendelijk werken te optimaliseren.

Savantis Erkend Leerbedrijf

Savantis zorgt voor de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Ze erkennen leerbedrijven waar vmbo- en mbo-leerlingen terechtkunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding. Daarnaast vervult Savantis onder meer een wettelijke taak op het gebied van de kwaliteit van praktijkleren.

 

Scroll naar boven